Jaký typ služby potřebujete?
Kolik stránek má prezentace mít?  Ks
Chcete nějakou flash animaci? neano
Chcete redakční systém?        neano